11.02.2020
PREDANOST

"Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene."

Licemjeri, farizeji.. Možemo li se i sami prepoznati u ovim riječima. Farizej, koji izvana izgleda tako skrušen, pobožan, predan Bogu. A iznutra, srce trulo, prazno.
Bog od nas traži samo našu ljubav i predanost Njemu, koji nas je stvorio, želio, koji nas ljubi, toliko da je Sina svoga dao za nas. Najgore poruge je prošao i podnio iz ljubavi za nas.
Brate i sestro, ne budi kao farizej, koji se drži samo ljudskih zakona i predaja, ne časti Gospodina Boga svoga samo usnama. Srce! Srce Mu predaj, ta to je najmanje što možeš učiniti za Boga, koji te neizmjerno ljubi, voli, koji te stvorio nalik sebi, a opet tako jedinstveno.
Očisti Bože moje srce od truleži, od žudnje za ovozemaljskim. Zapali moje srce Duhom tvoje svete ljubavi da uvijek štujem i tražim samo Tebe.
Amen

PREDANOST
Crtač: Kata Malenica
Opis/impresija

"Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene."

Licemjeri, farizeji.. Možemo li se i sami prepoznati u ovim riječima. Farizej, koji izvana izgleda tako skrušen, pobožan, predan Bogu. A iznutra, srce trulo, prazno.
Bog od nas traži samo našu ljubav i predanost Njemu, koji nas je stvorio, želio, koji nas ljubi, toliko da je Sina svoga dao za nas. Najgore poruge je prošao i podnio iz ljubavi za nas.
Brate i sestro, ne budi kao farizej, koji se drži samo ljudskih zakona i predaja, ne časti Gospodina Boga svoga samo usnama. Srce! Srce Mu predaj, ta to je najmanje što možeš učiniti za Boga, koji te neizmjerno ljubi, voli, koji te stvorio nalik sebi, a opet tako jedinstveno.
Očisti Bože moje srce od truleži, od žudnje za ovozemaljskim. Zapali moje srce Duhom tvoje svete ljubavi da uvijek štujem i tražim samo Tebe.
Amen