11.08.2019
Sin čovječji plaća porez
Sin čovječji plaća porez
Komentar: vlč. Josip Pende
Čitanje: Mt 17, 22-27
Opis/impresija
Evanđelje dana:
Mt 17, 22-27 U ono vrijeme: Kad su se jednoć učenici okupili oko Isusa u Galileji, reče im Isus: »Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.« I ožalostiše se silno.Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: »Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?« »Plaća«, odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: »Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?« Kad on odgovori: »Od tuđih!«, reče mu Isus: »Sinovi su, dakle, oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta l naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.«
Svećenik: vlč. Josip Pende
Čitatelj: Ana Talajić
Crtež: Iva Kriste
Komentar crtača: Najviše su mi u ovom evanđelju odjeknule riječi da su sinovi oslobođeni. Kako je to biti slobodan? Za

mene je kao more. Ondje gdje dopuštam da dođu zrake Božje ljubavi imam slobodu, ondje sam

ozdravljena, tu ima života i radosti. Ondje gdje nisam dopustila Bogu da zahvati lako upadam u tamu, tamo se žalostim silno i ne prihvaćam istinu, tamo ne dam da se dogodi život. Gospodine, daj da po tvojoj milosti možemo biti otvoreni i dopuštati ti da dolaziš i liječiš svaki dio našeg života, čak i ono što je skriveno nama samima.

Prati nas:
► WEB: https://www.podsmokvom.com
► Facebook: https://www.facebook.com/DoziviIsusa
► Instagram: https://www.instagram.com/pod_smokvom

Ukoliko želite postaviti pitanje za naše svećenike ili savjet, molimo vas da pošaljete e-mail na adresu: duhovnici@podsmokvom.com

Blagoslovljen budi Bog!