25.05.2020
UTJEHA I MIR

Isusove riječi: "Raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama.", su me potakle na ovaj crtež. Isus nam nudi svijet, zemlju i šalje nas u svijet s blagoslovom. Na nama je hoćemo li dopustiti da nas svijet, sa svim svojim sjajem i mrakom, zaslijepi, jer Isus kaže: "U svijetu imate muku, a u meni mir." Isus će uvijek biti tu za nas, koliko god se neki od nas odupirali ili lutali svijetom, uvijek ćemo naći utjehu i mir u Njemu.

UTJEHA I MIR
Crtač: Franciska Bratić
Opis/impresija

Isusove riječi: "Raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama.", su me potakle na ovaj crtež. Isus nam nudi svijet, zemlju i šalje nas u svijet s blagoslovom. Na nama je hoćemo li dopustiti da nas svijet, sa svim svojim sjajem i mrakom, zaslijepi, jer Isus kaže: "U svijetu imate muku, a u meni mir." Isus će uvijek biti tu za nas, koliko god se neki od nas odupirali ili lutali svijetom, uvijek ćemo naći utjehu i mir u Njemu.