27.12.2020
Želiš učiti hebrejski jezik?

Danas govorimo o MESIJI (hebr. מָשִׁ֫יחַMAŠIAḤ )

(članak donosi 50 hebrejskih riječi)


Anđeo (hebr. מֲלְאָךְMaLʼAKh) je pastirima navijestio: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin(Lk 2, 11).

KRIST dolazi od grčke riječi HRISTOS, a koja je prijevod hebrejske riječi MAŠIAH, koja značni POMAZANI.


Mesija je izbavitelj, poslan od Boga, pomazan Duhom Božjim da konačno uspostavi Njegovo kraljevstvo.


Na njemu će duh Gosopodnji(רוּחַ יְהוָהRUaḤ aDONAJ) počivat,

duh mudrosti (רוּחַ חָכְמָהRUaḤ ḤOKhMA) i umnosti,

duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg (Iz 11, 2).


Duh Gospodina Boga(רוּחַ אֲדֹנָי יְהוִהRUaḤ ʼaDONAJ) na meni je(עָלָיʽALAJ), jer me Gospodin pomaza,

posla me da radosnu vijest donesem ubogima (עֲנָוִים ʽaNAVIM),

da iscijelim srca (לֵבLEBh srce) slomljena;

da zarobljenima navijestim slobodu(דְּרוֹרDeROR) (Iz 61, 1).


Kraljevi, svećenici i proroci bivali su u Božje ime pomazani, posvećeni za poslanje koje im je Bog povjerio.


Mesija je očekivani kralj(מֶ֫לֶךְMELEKh) kome će se narodi(עַמִּיםʽAMIM) pokoriti (Post 49, 10b).(Narod će) služiti Gosppodinu, Bogu svojemu, i Davidu (דָוִדDAVID), kraljusvome, koga ću im podići (Jer 30,9).


Zakleh se Davidu, sluzi (עֶ֫בֶד ʽEVED)svome (Ps 89, 4b): „Tvoja će kuća(בַּ֫יִתBAJIT) i tvoje kraljevstvo trajati do vijeka preda mnom“(2 Sam 7,16a). Podići ću tvoga potomka nakon tebe (2 Sam 7,12); posadit ću na prijestolje(כִּסֵּאKISE) tvoje (Ps 132,11b).Ja(אֲנִיANI)

ću njemu biti otac(אָבʼABh), a on će meni biti sin. (2 Sam 7,14a). On(הוּאHU) će me zvati: „Oče moj!“ (Ps 89, 27). Prijestolje će mu čvrsto stajati zasvagda (1 Ljet 17,14).


Podići ću Davidu izdanak(צֶ֫מַחCEMAḤ) pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo(מִשְׁפָטMIŠPhAṬ) i pravicu(צְדָקָהCeDAKA) u zemlji. (...) I evo imena kojim će ga nazivati: „Gospodin, Pravda naša“ (Jer 23, 5-6).

Psalam 72. govori o Mesijinom kraljevstvu: o kralju koji vlada pravedno, koji je spasitelj siromaha i nevoljnika te pobjeđuje svoje neprijatelje, koji su ujedno neprijatelji njegova naroda.

Riječ Gospodnja Gospodinu mojemu: „Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! (Ps 110, 1).Gospodin će pobjedu dati svom pomazaniku (Ps 20,7a).Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje (Zah 9, 10b). „Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti, na svoj svetoj gori(הַרHAR) mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora“(Iz 11, 6-9).


Betleheme Efrato (...) iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. (...) On će se uspraviti, na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast  sve do(עַדʽAD) krajeva zemaljskih. On – on je mir! (Mih 5,1-4a).


Evo, začet će djevica i roditi sina (בֵּןBEN), i nadjenut će mu ime Emanuel(עִמָּנוּ אֵלʽIMANU ʼEL)! (Iz 7,14b).


Dijete(יֶ֫לֶדJELED) nam se rodilo (...). Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Nadaleko vlast će mu se sterat, i miru(שָׁלוֹםŠALOM) neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Gospodin nad Vojskama (יְהוָהצְבָאוֹתaDONAJCeBhAʼOT) (Iz 9,5-6).


Ti si sin moj, danas(הַיּוֹםHAJOM)te rodih(Ps 2, 7b).


Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska(בַּת-צִיּוֹןBAT-CIJON)!

Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska (בַּת יְרוּשָׁלִַםBAT JeRUŠALAIM)!

Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan,

ponizan jaše na magarcu(חֲמוֹרḤaMOR), na magaretu, mladetu magaričinu (Zah 9, 9).

On će navijestit mir narodima (גּוֺיִם GOJIM); (Zah 9, 10).


Očekivanom Mesiji kralju Gospodinu je obećao veliko svećeništvo „po redu Melkisedekovu“: „Dovijeka ti(אַתָּהʼATA) si svećenik(כֹּהֵן KOHEN) po redu Melkisedekovu!“ (Ps 110,4b).

Melkisedek je bio kralj i svećenik: A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha(לֶ֫חֶםLEḤEM) i vina(יַיִןJAJIN). On je bio svećenik Boga Svevišnjega (Post 14,18-19).

Zaharija u viđenju gleda velikog svećenika krune kraljevskim oznakama i Gospodin govori: 

Evo čovjeka kome je ime „Izdanak“ (Zah 6,11-12).


Postavit ću im jednoga(אֶחָדEkhAD) pastira koji će ih pasti, slugu svoga Davida: on će ih sam pasti i bit će im pastir, a ja, Gospodin, bit ću njihov Bog. (Ez 34, 23a).

Sluga moj David bit će im kralj, i svima će im biti jedan pastir. Živjet će po mojim zakonima, čuvajući i vršeći moje naredbe (Ez 37,24).


Mesija je i Patnik, sluga(עֶ֫בֶדEVED) Gospodnji, poslan da svojim patnjama i smrću otkupi i spasi čovječanstvo (Izaijine pjesme o sluzi Gospodnjem, Ps 22...):skupiše se protiv mene da udare iznenada (Ps 35, 15). Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti(Iz 53, 11); grijehe mnogih ponese na sebi (Iz 53, 12).


Mesija je na nekom drugom mjestu označen kao tajanstveno biće: Gledah u noćnim viđenjima i gle na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji (aramejski: בַּראֱנָשׁBAR ʼENAŠ) (...) Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti (Dn 7, 13-14).


Drugi tekstovi govore kako će Gospodin osobno doći i: sklopiti novi savez, osloboditi narod iz ropstva, voditi ga kao pastir svoje stado, ispuniti obećanja te uspostaviti konačno spasenje i vječnu sreću.

(..) pred Gospodinom, jer(כִּי KI) dolazi, jer dolazi suditi zemlji(אֶ֫רֶץEREC). Sudit će svijetu u pravdi(צֶ֫דֶקCEDEK) i narodima u istini svojoj (Ps 96, 13).

I doći će iznenada u Hram(הֵיכָלHEKAL)svoj Gospod koga vi tražite i anđeo(hebr. מֲלְאָךְMaLʼAKh)Saveza (בְּרִיתBeRIT; /+određeni član: הַבְּרִיתHABeRIT)koga žudite. 

Evo ga, dolazi već – govori Gospodin nad Vojskama(Mal 3,1).


Zaključimo, i ponovimo: postojala su razna očekivanja i poimanja Mesije (MAŠIAḤ): kralj (MELEKh), Davidov izdanak (CEMAḤ), sin Davidov (BEN DAVID), Gospodin kralj, nebeski Mesija, Sin Božji, Sin čovječji (aram. BAR ʼENAŠ, hebr. BEN ADAM), pravi čovjek, dobar pastir, veliki svećenik,svećenik (KOHEN) po redu Melkisedekovu, Sluga (EVED)patnik, Pravednik... Ujedinjuju se i usklađuju u Isusu Kristu, Emanuelu (ʽIMANU ʼEL) „s nama Bogom“.


Sanja (Kristina) Vidović, magistra teologije


* U tijeku su upisi u novu grupu Smokvinog početničkog tečaja biblijskog hebrejskog jezika. Predavanja su uživo online, ponedjeljkom i srijedom 20:30-21:30 sati (jednom tjedno je novo gradivo, a drugi puta toga tjedna je ponavljanje, tako da mogu sudjelovati i oni kojima odgovara samo jedan od ovih termina). Započinjemo oko nove godine. Ukoliko bude velik broj prijava, oformit ćemo još jednu grupu petkom i nedjeljom uvečer.