Video arhiva

Ako si propustio neki video ne brini - ovdje ćeš ih sve pronaći!


Komentar

Evanđelje

Vrsta videa


27.11.2020
Duhovni infarkt
Duhovni infarkt
Komentar: don Danko Kovačević
Čitanje: Lk 21, 34-36
26.11.2020
Naočale Duha Svetoga
Naočale Duha Svetoga
Komentar: p. Mislav Skelin
Čitanje: Lk 21, 29-33
25.11.2020
Prvo BOG, pa sve ostalo
Prvo BOG, pa sve ostalo
Komentar: vlč. Hrvoje Zovko
Čitanje: Lk 21, 20-28
24.11.2020
Strah od imena
Strah od imena
Komentar: fra Mate Kolak
Čitanje: Lk 21, 12-19
23.11.2020
Smak svijeta
Smak svijeta
Komentar: vlč. Odilon Singbo
Čitanje: Lk 21, 5-11
22.11.2020
Žena bez imena
Žena bez imena
Komentar: vlč. Marko Torbar
Čitanje: Lk 21, 1-4
21.11.2020
Budimo duhovni branitelji
Budimo duhovni branitelji
Komentar: -
Čitanje: Mt 25, 31-46
20.11.2020
Božanski putokaz 🧭
Božanski putokaz 🧭
Komentar: -
Čitanje: Mt 12, 46-50
19.11.2020
Jesi li zid ili most?
Jesi li zid ili most?
Komentar: vlč. Dario Levanić
Čitanje: Lk 19, 45-48
18.11.2020
Bog je plakao nada mnom
Bog je plakao nada mnom
Komentar: vlč. Saša Malović
Čitanje: Lk 19, 41-44
17.11.2020
Evanđeoska zarada
Evanđeoska zarada
Komentar: fra Mate Kolak
Čitanje: Lk 19, 11-28
16.11.2020
Velikodušnost nakon obraćenja
Velikodušnost nakon obraćenja
Komentar: vlč. Petar Mlakar
Čitanje: Lk 19, 1-10