17.05.2020
ODGOVORI SRCEM

Dojmilo me se ovo evanđelje u kojem Isus traži ljubav, daje zadaću i daje obećanje. Imamo sve uvjete da ih ispunimo. Duh Sveti je uvijek dar koji nam se daruje ako ljubimo. Odgovorimo srcem i primimo dar!

ODGOVORI SRCEM
Crtač: s. Mihaela Vuković
Opis/impresija

Dojmilo me se ovo evanđelje u kojem Isus traži ljubav, daje zadaću i daje obećanje. Imamo sve uvjete da ih ispunimo. Duh Sveti je uvijek dar koji nam se daruje ako ljubimo. Odgovorimo srcem i primimo dar!