Video arhiva

Ako si propustio neki video ne brini - ovdje ćeš ih sve pronaći!


Komentar

Evanđelje

Vrsta videa


21.12.2023
Molitva koju Crkva moli svaki dan | EVANĐELJE (Lk 1, 46-56)
Molitva koju Crkva moli svaki dan | EVANĐELJE (Lk 1, 46-56)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Lk 1, 46-56
23.11.2023
Lažne slike o Bogu | EVANĐELJE (Lk 19, 45-48)
Lažne slike o Bogu | EVANĐELJE (Lk 19, 45-48)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Lk 19, 45-48
26.10.2023
Kako razlučiti što trebam činiti? | EVANĐELJE (Lk 12, 54-39)
Kako razlučiti što trebam činiti? | EVANĐELJE (Lk 12, 54-39)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Lk 12, 54-39
24.10.2023
Duhovno spavanje | EVANĐELJE (Lk 12, 39-48)
Duhovno spavanje | EVANĐELJE (Lk 12, 39-48)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Lk 12, 39-48
28.09.2023
Tko su anđeli? | EVANĐELJE (Iv 1, 47-51)
Tko su anđeli? | EVANĐELJE (Iv 1, 47-51)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Iv 1, 47-51
31.08.2023
Svatko mora uraditi svoj dio | EVANĐELJE (Mt 25, 1-13)
Svatko mora uraditi svoj dio | EVANĐELJE (Mt 25, 1-13)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Mt 25, 1-13
03.08.2023
Vidljivo i nevidljivo | EVANĐELJE (Mt 13, 54-58)
Vidljivo i nevidljivo | EVANĐELJE (Mt 13, 54-58)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Mt 13, 54-58
23.07.2023
Znak uskrsnuća | EVANĐELJE (Mt 12, 38-42)
Znak uskrsnuća | EVANĐELJE (Mt 12, 38-42)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Mt 12, 38-42
06.07.2023
S kim si, takav si| EVANĐELJE (Mt 9, 9-13)
S kim si, takav si| EVANĐELJE (Mt 9, 9-13)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Mt 9, 9-13
08.06.2023
Susret s Bogom | EVANĐELJE (Mk 12, 35-37)
Susret s Bogom | EVANĐELJE (Mk 12, 35-37)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Mk 12, 35-37
11.05.2023
Najbolja definicija ljubavi | EVANĐELJE (Iv 15, 12-17)
Najbolja definicija ljubavi | EVANĐELJE (Iv 15, 12-17)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Iv 15, 12-17
13.04.2023
Ne bježi od Isusa | EVANĐELJE (Iv 21, 1-14)
Ne bježi od Isusa | EVANĐELJE (Iv 21, 1-14)
Komentar: vlč. Tomislav Šagud
Čitanje: Iv 21, 1-14