13.11.2020
ARKA SPASA

U dan kad se Sin Čovječji objavi

„Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega“

U onaj dan:
Levijatan je mrtav.
Pogodila ga strijela Gospodnja.
U posmrtnom ropcu
Uzburkao je cijelo more i potresao zemlju.
Sve se ruši.
Nestaje svijet.
Kraj je vremena,
Na satu na tornju točno je pet do dvanaest.
Ljudi se bore za život.
Dolazi arka spasa na kojoj je Isus Krist.
Arka je crkva.

ARKA SPASA
Crtač: Danijela Poropat
Opis/impresija

U dan kad se Sin Čovječji objavi

„Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega“

U onaj dan:
Levijatan je mrtav.
Pogodila ga strijela Gospodnja.
U posmrtnom ropcu
Uzburkao je cijelo more i potresao zemlju.
Sve se ruši.
Nestaje svijet.
Kraj je vremena,
Na satu na tornju točno je pet do dvanaest.
Ljudi se bore za život.
Dolazi arka spasa na kojoj je Isus Krist.
Arka je crkva.