03.05.2021
DAR VJERE

„Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“

Kada Isus kaže: Filipe, on to kaže tebi i meni, kaže Ivane, Franjo, Slavko, Marko, Josipe, Katarina, Marijo, Rebeka, toliko sam vremena s vama i još me ne poznajete, zapravo kaže, da iako sve svoje snage dajemo da ga upoznamo, da spoznamo Trojedinog Boga, mi mu ne vjerujemo, ne vjerujemo u njega. I onda nam kaže, neka vjerujemo zbog njegovih djela. 

Zaista, zahvaljujemo ti Bože, na daru vjere, za sve u životu jer sve nam je darovano, neka naša djela budu odraz naše vjere u Trojedinog Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. 

DAR VJERE
Crtač: Katarina Šokić
Opis/impresija

„Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“

Kada Isus kaže: Filipe, on to kaže tebi i meni, kaže Ivane, Franjo, Slavko, Marko, Josipe, Katarina, Marijo, Rebeka, toliko sam vremena s vama i još me ne poznajete, zapravo kaže, da iako sve svoje snage dajemo da ga upoznamo, da spoznamo Trojedinog Boga, mi mu ne vjerujemo, ne vjerujemo u njega. I onda nam kaže, neka vjerujemo zbog njegovih djela. 

Zaista, zahvaljujemo ti Bože, na daru vjere, za sve u životu jer sve nam je darovano, neka naša djela budu odraz naše vjere u Trojedinog Boga Oca, Sina i Duha Svetoga.