21.11.2020
DIO OBITELJI

"I pruži ruku prema učenicima: »Evo«, reče, »majke moje i braće moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«"
// Mt 12, 49-50

DIO OBITELJI
Crtač: Nikolina Pinjuh
Opis/impresija

"I pruži ruku prema učenicima: »Evo«, reče, »majke moje i braće moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«"
// Mt 12, 49-50