26.04.2021
DOBAR PASTIR

"Pastir dobri život svoj polaže za ovce." 

 

U samoći i krvi rekao je "Tvoja volja Oče", za svakog od nas. Darujući svoj život uzeo je naše grijehe na se, pokazavši nam put Križa kojim svaka duša hodi k putu Spasenja. 

Isus je sam, dok mi drugi spavamo, teško nam je bdjeti...Isus je sam pritiješnjen našim grijesima i križevima... daruje nam otajstvo patnje kojim hode svetci Crkve 

DOBAR PASTIR
Crtač: Marija Plavotić
Opis/impresija

"Pastir dobri život svoj polaže za ovce." 

 

U samoći i krvi rekao je "Tvoja volja Oče", za svakog od nas. Darujući svoj život uzeo je naše grijehe na se, pokazavši nam put Križa kojim svaka duša hodi k putu Spasenja. 

Isus je sam, dok mi drugi spavamo, teško nam je bdjeti...Isus je sam pritiješnjen našim grijesima i križevima... daruje nam otajstvo patnje kojim hode svetci Crkve