17.11.2020
DOBRI PASTIR

Ono kad ne voliš crtati ljude.
Ono kad ih na kraju uvijek nacrtaš.
Sve drugo bolje ide, ali nema veze.
Jer me svako promišljanje vodi prema ljudima, prema Bogu.

Jer o tome se radi.
O Njemu.
O tebi.
O meni.
O nama.

Kaže današnje evanđelje: "Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!"

Hvala ti Gospodine što si nas želio;
hvala što si nas stvorio.
Hvala ti za ljubav i vjernost.

„O neizrecive li ljubavi Očeve: da roba otkupiš, Sina si predao!“

Hvala ti za beskrajno milosrđe.
Hvala što nas kao Dobri pastir uvijek tražiš i spašavaš u našim lutanjima.

DOBRI PASTIR
Crtač: Tihana Đolo
Opis/impresija

Ono kad ne voliš crtati ljude.
Ono kad ih na kraju uvijek nacrtaš.
Sve drugo bolje ide, ali nema veze.
Jer me svako promišljanje vodi prema ljudima, prema Bogu.

Jer o tome se radi.
O Njemu.
O tebi.
O meni.
O nama.

Kaže današnje evanđelje: "Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!"

Hvala ti Gospodine što si nas želio;
hvala što si nas stvorio.
Hvala ti za ljubav i vjernost.

„O neizrecive li ljubavi Očeve: da roba otkupiš, Sina si predao!“

Hvala ti za beskrajno milosrđe.
Hvala što nas kao Dobri pastir uvijek tražiš i spašavaš u našim lutanjima.