19.02.2021
HRANA DUŠE

Crtežom sam htjela prikazati jednog od Isusovih učenika kako moli nakon Njegova odlaska. On posti odvojen od svijeta u molitvi. Odvajanjem svoga vremena od svakodnevice za Gospodina na par minuta i mi bi postili. Nahranimo dušu molitvom i Božjom riječi u Njegovoj tišini. Odreci se par svojih minuta i predaj ih Isusu i vidjet ćeš kako si upravo postom nahranio dušu. Amen.

HRANA DUŠE
Crtač: Marija Jakopović
Opis/impresija

Crtežom sam htjela prikazati jednog od Isusovih učenika kako moli nakon Njegova odlaska. On posti odvojen od svijeta u molitvi. Odvajanjem svoga vremena od svakodnevice za Gospodina na par minuta i mi bi postili. Nahranimo dušu molitvom i Božjom riječi u Njegovoj tišini. Odreci se par svojih minuta i predaj ih Isusu i vidjet ćeš kako si upravo postom nahranio dušu. Amen.