26.04.2021
ISUS

Isus proniče u svako srce. Jedino On zna što je u njemu. Dopuštaš li Mu da te vodi? Pitaš li Ga što te muči? Tražiš li Njegovo mišljenje u svakodnevnom životu? Osluškuješ li Ga u tišini svoga srca? 

Odabrano si dijete Božje. Njegova ljubav prema tebi čovjeku je neobjašnjiva. Nepostojeća među ljudima. Sve dobro što smo primili iz ljubavi bližnjih, djelić su samo Njegove ljubavi prema tebi. 

Daj svome srcu priliku za život vječni. 

Kreni za Njim.  

On je Put, Istina i Život. 

ISUS
Crtač: Anica Šiško
Opis/impresija

Isus proniče u svako srce. Jedino On zna što je u njemu. Dopuštaš li Mu da te vodi? Pitaš li Ga što te muči? Tražiš li Njegovo mišljenje u svakodnevnom životu? Osluškuješ li Ga u tišini svoga srca? 

Odabrano si dijete Božje. Njegova ljubav prema tebi čovjeku je neobjašnjiva. Nepostojeća među ljudima. Sve dobro što smo primili iz ljubavi bližnjih, djelić su samo Njegove ljubavi prema tebi. 

Daj svome srcu priliku za život vječni. 

Kreni za Njim.  

On je Put, Istina i Život.