14.02.2021
KRISTOVA PRISUTNOST

Gluhi mucavac. Onaj koji ne čuje Božji glas, možda misli da je zaboravljen ili ostavljen od Boga. Osjeća se usamljeno, sam na svijetu, a ne čuje ni bližnje, niti se s njima uspijeva povezati. Muca, nerazgovijetan je, nailazi na nerazumijevanje, ne zna ni sam što mu je na duši, a još manje to izreći. "Spona jezika", koja priječi zajedništvo, koja priječi život u izobilju. Bilo kakva spona koju Isus razrješuje.
Jer može sve.
Ako Mu dovoljno vjeruješ.
Najprije sam kanila nacrtati klasiku, Isusa koji nekome dodiruje uho i ozdravlja ga, a onda mi je nekako "preletjelo" na sliku Kristovog svećenika koji polaže ruku, kada opet Isus preko njega, koji je isti danas, kao i tada, razrješuje spone, baš kao u ovome današnjem Evanđelju. Isti je, i živ je, i prisutan je. I razrješuje, a Evanđelje dana možeš doživjeti odmah danas, na Svetoj Misi, u molitvi, jer je živa Božja Riječ.

KRISTOVA PRISUTNOST
Crtač: Kristina Orlović
Opis/impresija

Gluhi mucavac. Onaj koji ne čuje Božji glas, možda misli da je zaboravljen ili ostavljen od Boga. Osjeća se usamljeno, sam na svijetu, a ne čuje ni bližnje, niti se s njima uspijeva povezati. Muca, nerazgovijetan je, nailazi na nerazumijevanje, ne zna ni sam što mu je na duši, a još manje to izreći. "Spona jezika", koja priječi zajedništvo, koja priječi život u izobilju. Bilo kakva spona koju Isus razrješuje.
Jer može sve.
Ako Mu dovoljno vjeruješ.
Najprije sam kanila nacrtati klasiku, Isusa koji nekome dodiruje uho i ozdravlja ga, a onda mi je nekako "preletjelo" na sliku Kristovog svećenika koji polaže ruku, kada opet Isus preko njega, koji je isti danas, kao i tada, razrješuje spone, baš kao u ovome današnjem Evanđelju. Isti je, i živ je, i prisutan je. I razrješuje, a Evanđelje dana možeš doživjeti odmah danas, na Svetoj Misi, u molitvi, jer je živa Božja Riječ.