15.02.2022
KRUH S NEBA

I nakon dvije tisuće i nešto godina Isus se pretvara u Kruh i hrani naše duše. Na oči malena hostija, tako savršeno ispunja naše praznine i jača naš duh. Pođimo k Isusu, jer Njegova kruha nikada ne nedostaje. Pođimo na Svetu misu, jer tamo nas čeka Isus, skriven u malenoj bijeloj hostiji.

KRUH S NEBA
Crtač: Marija Jakopović
Opis/impresija

I nakon dvije tisuće i nešto godina Isus se pretvara u Kruh i hrani naše duše. Na oči malena hostija, tako savršeno ispunja naše praznine i jača naš duh. Pođimo k Isusu, jer Njegova kruha nikada ne nedostaje. Pođimo na Svetu misu, jer tamo nas čeka Isus, skriven u malenoj bijeloj hostiji.