26.04.2021
KRV KRISTOVA

Često sam razmišljala o Krvi Kristovoj. I tijelu Kristovom. Koliko mi je blisko i koliko sam nekada daleko od svega. Ovaj odlomak u evanđelju mi je vratio u srce sve trenutke kada je Krv Kristova djelovala u mom životu. Na mojoj bolesti i na mojim ozdravljenjima. Pitala sam se zar sam ja dostojna toga. Zar bi došao u ovu slabu i grešnu dušu. Da, došao bi. Kaže: "..ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi Njegove, nemate života u sebi!" 

Žarom molitve želim da na svakoga od nas dođe krv Kristova, sve oživi i sve opere. Kao što sam na slici prikazala svakog čovjeka. 

KRV KRISTOVA
Crtač: Nikolina Pinjuh
Opis/impresija

Često sam razmišljala o Krvi Kristovoj. I tijelu Kristovom. Koliko mi je blisko i koliko sam nekada daleko od svega. Ovaj odlomak u evanđelju mi je vratio u srce sve trenutke kada je Krv Kristova djelovala u mom životu. Na mojoj bolesti i na mojim ozdravljenjima. Pitala sam se zar sam ja dostojna toga. Zar bi došao u ovu slabu i grešnu dušu. Da, došao bi. Kaže: "..ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi Njegove, nemate života u sebi!" 

Žarom molitve želim da na svakoga od nas dođe krv Kristova, sve oživi i sve opere. Kao što sam na slici prikazala svakog čovjeka.