29.06.2020
MAJKA CRKVA

Kažu vremena su nemira. Ali, nisu li uvijek bila?
Ona koja je ostala čvrsto stajati, koja bdije nad nama i pruža nam utjehu, je naša majka Crkva. Kao i svaka majka, ona može pogriješiti. Nesavršena je, ponekad i slaba. Ali nemoj pasti u zamku Zloga i napustiti je u trenutcima slabosti, optuživati i napadati. Radije moli, moli za njezine pastire, za braću i sestre koja se dijele, a upravo u tim trenutcima slabosti i poteškoća, djeca se moraju držati zajedno. Vjeruj u nju. Sam Krist je rekao da je vrata paklena neće nadvladati, iako će pokušavati nebrojeno mnogo puta. Umjesto da se poljuljaš sa svakim udarcem kojeg ona primi, zamoli Krista da ti ojača vjeru i stavi Njega u središte svog života. Ostani uz našu majku, ta Duh Sveti, živi Bog prebiva u njoj!
Sveti Petre, moli za nas!

MAJKA CRKVA
Crtač: Petra Tačković
Opis/impresija

Kažu vremena su nemira. Ali, nisu li uvijek bila?
Ona koja je ostala čvrsto stajati, koja bdije nad nama i pruža nam utjehu, je naša majka Crkva. Kao i svaka majka, ona može pogriješiti. Nesavršena je, ponekad i slaba. Ali nemoj pasti u zamku Zloga i napustiti je u trenutcima slabosti, optuživati i napadati. Radije moli, moli za njezine pastire, za braću i sestre koja se dijele, a upravo u tim trenutcima slabosti i poteškoća, djeca se moraju držati zajedno. Vjeruj u nju. Sam Krist je rekao da je vrata paklena neće nadvladati, iako će pokušavati nebrojeno mnogo puta. Umjesto da se poljuljaš sa svakim udarcem kojeg ona primi, zamoli Krista da ti ojača vjeru i stavi Njega u središte svog života. Ostani uz našu majku, ta Duh Sveti, živi Bog prebiva u njoj!
Sveti Petre, moli za nas!