23.11.2020
POTPUNO PREDANJE

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića.

»Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Slika prikazuje udovicu koja ubacuje dva novčića.

Moja molitva:
Gospodine, ti znaš sve što je skriveno u mom srcu.
Daj da ti kao ova udovica dam sve od sebe!
Ne daj da ti išta zatajim!
Evo, sve od mene!

POTPUNO PREDANJE
Crtač: Danijela Poropat
Opis/impresija

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića.

»Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Slika prikazuje udovicu koja ubacuje dva novčića.

Moja molitva:
Gospodine, ti znaš sve što je skriveno u mom srcu.
Daj da ti kao ova udovica dam sve od sebe!
Ne daj da ti išta zatajim!
Evo, sve od mene!