05.01.2021
VJERA U KUŠNJI

Gledajući vijesti i objave o potresu sa svih strana, dotaknuo me intervju s gospođom Slavicom iz Žažine koji me podsjetio na današnje evanđelje.

Ta gospođa je sa suzama i velikom tugom govorila o svemu što je izgubila, ali isto tako i nekoliko puta naglasila kako vjeruje da će Bog sve nadomjestiti i ispraviti.
Sramim se svoje (ne)vjere kada vidim njezinu vjeru.
Isus je u današnjem evanđelju rekao Natanaelu: ,,Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti."
Duboko vjerujem da će ova gospođa vidjeti i puno više od onoga čemu se sada nada i vjeruje.
Blagoslovi, Bože, svaku osobu koja se sada nalazi u ovim strašnim, potresnim, ali i predivnim kušnjama.
Daj da barem jedna osoba dođe jedan korak bliže Tebi po ovoj boli.

VJERA U KUŠNJI
Crtač: Ana Reizl
Opis/impresija

Gledajući vijesti i objave o potresu sa svih strana, dotaknuo me intervju s gospođom Slavicom iz Žažine koji me podsjetio na današnje evanđelje.

Ta gospođa je sa suzama i velikom tugom govorila o svemu što je izgubila, ali isto tako i nekoliko puta naglasila kako vjeruje da će Bog sve nadomjestiti i ispraviti.
Sramim se svoje (ne)vjere kada vidim njezinu vjeru.
Isus je u današnjem evanđelju rekao Natanaelu: ,,Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti."
Duboko vjerujem da će ova gospođa vidjeti i puno više od onoga čemu se sada nada i vjeruje.
Blagoslovi, Bože, svaku osobu koja se sada nalazi u ovim strašnim, potresnim, ali i predivnim kušnjama.
Daj da barem jedna osoba dođe jedan korak bliže Tebi po ovoj boli.