16.02.2021
ZABRINUTOST

Čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!

Slika prikazuje događaj na lađi opisan u Evanđelju. Isus govori učenicima zabrinutim oko samo jednog komada kruha. 
Trenutno se brinem što nemam posao i ovo čitanje iz Evanđelja mi govori da se ne brinem. 
Daj mi povjerenja Gospodine!

ZABRINUTOST
Crtač: Danijela Poropat
Opis/impresija

Čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!

Slika prikazuje događaj na lađi opisan u Evanđelju. Isus govori učenicima zabrinutim oko samo jednog komada kruha. 
Trenutno se brinem što nemam posao i ovo čitanje iz Evanđelja mi govori da se ne brinem. 
Daj mi povjerenja Gospodine!